Posljednje obavijesti

Kontakt:

Društvo psihologa
Požeško-Slavonske županije

TEL: 034/273-680

Društvo psihologa Požeško-Slavonske županije

Društvo psihologa Požeško-Slavonske županije (DPPŽ) je osnovano 2002. godini i ima 19 članova. U programu rada veliki naglasak stavlja na djelovanje u lokalnoj zajednici.

U proteklom periodu organizirana su razna stručna predavanja za građanstvo, okrugli stolovi i promocije knjiga iz područja psihologije. Za djecu osnovnoškolske dobi organizirane su radionice "Igre nenasilja" i "Mala škola asertivnosti", a za zainteresirane roditelje ciklus radionica "Škola uspješnog roditeljstva".

Društvo surađuje i s Odgojnim zavodom u Požegi te Udrugom oboljelih od multiple skleroze.

PREDSJEDNICA: Magdalena Živković, dipl.psiholog
DOPREDSJEDNICA: Nataša Major, prof.psihologije
TAJNICA: Barica Urh, magistra psihologije


© 1999.-2020. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):2386002-1130011794

Stjepan Štajduhar produkt