Aktualno iz agencije

  • Nova adresaMatije Gupca 12, PožegaObjavljeno: 31.08.2011.

Lokacija

"MOZAIK"

Agencija za psihologijske usluge
Barica Urh, magistra psihologije

kako-do-nas

O nama

baricaBarica Urh, magistra psihologije, certificirani majstor praktičar neurolingvističkog programiranja, završene edukacije (certifikalni i postcertifikalni program) iz Realitetne terapije i završenog 2. stupnja edukacije iz Kognitivno-bihevioralne terapije.

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek psihologije, 1986.godine.

Iste godine započinjem svoju radnu karijeru u sustavu zdravstva u Domu zdravlja Županja, odakle početkom 1991. preseljavam u Požegu i zapošljavam se u tadašnjem Medicinskom centru Požega, Odjelu Medicine rada.

Procesom privatizacije u zdravstvu 1999. godine otvaram privatnu psihološku praksu - Agenciju za psihologijske usluge "MOZAIK".

U svom dosadašnjem radu, uz poslove psihodijagnostike, psihološke procjene i savjetovanja, vodila sam i niz radionica iz programa "Projekt alternativa nasilju (Alternatives to Violence Project-AVP)", "Škola uspješnog roditeljstva", "Trening komunikacijiskih vještina", "Cjelovit život i zdravlje" i dr.

Od 2000. do 2005. godine bila sam član tima Županijskog centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata, gdje sam provodila individualno savjetovanje korisnika i vodila grupni terapijski rad s braniteljima oboljelim od PTSP-a, kao i grupe njihovih supruga.

Jedan sam od osnivača Društva psihologa Požeško-slavonske županije (DPPŽ) osnovanog 2002. godine, u kojem sam u 2 mandata ( 8god.) bila tajnica. Aktivno učestvujem u radu Hrvatske psihološke komore kao predsjednica Stručnog razreda psihologa u medicini rada, a članica sam i Nadzornog odbora Hrvatskog psihološkog društva.

Godine 2010. dobitnica sam Društvenog priznanja "Marulić: Fiat Psychologia" koju Hrvatsko psihološko društvo dodjeljuje svojim članovima za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije. Za dugogodišnji značajan doprinos u radu i djelovanju Hrvatske psihološke komore dobitnica sam Zahvalnice Hrvatske psihološke komore 2011.godine.


© 1999.-2018. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):2386002-1130011794

Stjepan Štajduhar produkt