Odaberite područje

Područja rada

Agencija za psihologijske usluge "MOZAIK" u svojem programu rada nudi Vam niz usluga iz područja psihodijagnostike i psihološke procjene, individualno savjetovanje te vođenje iskustvenih radionica komunikacijskih vještina.

Psihodijagnostika i psihološka procjena

Iz područja psihodijagnostike i psihološke procjene pružamo usluge koje uključuju:

 • procjenu radne sposobnosti
 • postupke psihološke selekcije kandidata za zapošljavanje
 • psihološku obradu u sklopu liječničkog pregleda za vozače, oružje i zaštitare
 • psihološku obradu za invalidsku komisiju
 • psihodijagnostiku intelektualnih sposobnosti i osobina ličnosti
 • psihodijagnostiku poremećaja intelektualnih funkcija i ličnosti

Individualno savjetovanje

Usluge individualnog savjetovanja usmjerene su na rješavanje sljedećih vrsta poteškoća:

 • psihosomatske tegobe
 • smetnje raspoloženja
 • obiteljski i bračni problemi
 • problemi u komunikaciji
 • nedovoljno samopouzdanje
 • neuspjeh u školi
 • reguliranje prekomjerne tjelesne težine
 • ostale psihičke smetnje

Radionice komunikacijskih vještina

Radionice komunikacijskih vještina koncpirane su tako da u grupama do 15 polaznika možete naučiti kako bolje:

 • rješavati probleme i donositi odluke
 • rješavati sukobe
 • prezentirati svoje ideje
 • biti uspješan roditelj
 • povećati samopouzdanje
 • upravljati vlastitim stresom
 • djelotvornije (ruko)voditi i upravljati vremenom
 • voditi sastanke i razvijati timski rad
 • iskoristiti ljudske potencijale i povećati produktivnost
 • razvijati efikasnije prodajne strategije
info

Sadržaj radionica kreiramo prema Vašim zahtjevima, a po potrebi angažiramo i vanjske suradnike.


© 1999.-2018. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):2386002-1130011794

Stjepan Štajduhar produkt