Prijave

Nema prijava za novu grupu

Prezentacija

Fotografije

Odabir radionice:

Vještine pregovaranja

Na koja pitanja ćemo odgovoriti?

Radionica Vještine pregovaranja je jednodnevna iskustvena radionica koja je zasebna cjelina, ali se i nadovezuje na radionice Komunikacijskih vještina TKV1 i TKV 2.

Uz obilje vrlo praktičnih i upotrebljivih informacija o principima pregovaranja na radionici se putem vježbi i diskusija preispituje vlastito iskustvo i traže odgovori na pitanja kako pregovarati i:

  • štititi svoj interes uvažavanjem razlika i zadržavanjem identiteta
  • pronalaziti kreativna rješenja u kojima su svi na dobitku?
  • postići rezultat i održati odnos?

Što ćete naučiti na radionica Vještine pregovaranja?

Na radionci se posebno obrađuje asertivan stil ponašanja, asertivni komunikacijski alati i Harvardski model principijelnog pregovaranja.

Iskustva polaznika

Pregovaranje je sastavni dio svakodnevnih komunikacija i iskustvo pokazuje da upoznavanje asertivnog stila i ideje principijelnog pregovaranja pomaže u osobnim odnosima, donošenju odluka, u poslovnom svijetu gdje je pregovaranje svakodnevni posao, u radu s mladima.

Prijave za radionicu

Radionica traje 8 sati i održava se periodično u prostorima agencije Mozaik, u grupama 12 – 15 ljudi.

info

Cijena po polazniku je 600,00 kn.
U cijenu je uključen sav pisani materijal.

Radionicu je moguće organizirati i za cijelu grupu jednog naručioca u njihovom prostoru. Veličina grupe je do 20 polaznika (uz optimalnu veličinu prostora).

info

Cijena jedne jednodnevne radionice je 6000,00 kn.

u cijenu je uključen pisani materijal za sve polaznike grupe.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel 034/273–680 i na e-mail barica.urh@po.t-com.hr


© 1999.-2018. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):IBAN:HR7923860021130011794