Prijave

Nema prijava za novu grupu

Prezentacija

Fotografije

Odabir radionice:

Trening komunikacijskih vještina 2

Na koja pitanja ćemo odgovoriti ?

Radionice komunikacijskh vještina TKV1 i TKV2 su dvije jednodnevne iskustvene radionice, svaka zasebna cjelina, ali se TKV2 i nadovezuje na TKV1.

Uz obilje vrlo praktičnih i upotrebljivih informacija iz teorije komunikacije na radionici se putem vježbi i diskusija preispituje vlastito iskustvo u traženju odgovora na pitanja kako:

  • bolje komunicirati sa svojim klijentima i suradnicima?
  • lakše i uspješnije rješavati konflikte?
  • osjećati se bolje u kontaktu s "teškim" ljudima?
  • ubrzati svoj osobni razvoj?

Što ćete naučiti na TKV2?

Učenje ovih vještina je životni kontinuitet i iz svake radionice izlazimo bogatiji. U atmosferi prihvaćanja i opuštenosti saznat ćemo ponešto o:

  • upravljanju vlastitim stanjima (emocijama),
  • procesu donošenja odluka,
  • povezanosti komunikacije i vlastitih uvjerenja i vrijednosti te,
  • učinkovitom korištenju jezika kad želimo dobiti i dati informaciju, ostvariti konatk ili izvršiti utjecaj.

Iskustva polaznika

Iskustvo pokazuje da su radionice izuzetno korisne svima, a ljudima kojima je komunikacija važan alat u profesiji, posebno. Stečena znanja primjenljiva su u svim domenama – u obiteljskim odnosimaodnosima s poznanicima, kolegama, na poslu u kontaktu s klijentima, odgojnom radu itd.

Prijave za radionicu

Radionica traje 8 sati i održava se periodično u prostorima agencije Mozaik, u grupama 12 – 15 ljudi.

info

Cijena po polazniku je 600,00 kn
U cijenu je uključen sav pisani materijal.

Radionicu je moguće organizirati i za cijelu grupu jednog naručioca u njihovom prostoru. Veličina grupe je do 20 polaznika (uz optimalnu veličinu prostora).

info

Cijena jedne jednodnevne radionice je 6000,00 kn.

u cijenu je uključen pisani materijal za sve polaznike grupe.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel 034/273–680 i na e-mail barica.urh@po.t-com.hr


© 1999.-2018. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):2386002-1130011794

Stjepan Štajduhar produkt