Prijave

Nema prijava za novu grupu

Prezentacija

Fotografije

Odabir radionice:

Upravljanje razredom

Na koja pitanja ćemo odgovoriti?

Seminar Upravljanje razredom je namijenjen školama. Čine dvije povezane jednodnevne iskustvene radionice u kojima se uz obilje vrlo praktičnih i upotrebljivih informacija o principima upravljanja razredom putem vježbi i diskusija preispituje vlastito iskustvo i traže odgovori na pitanja kako:

  • imati kontrolu nad situacijom u razredu tj. razvijati ju u željenom smjeru,
  • održati disciplinu i imati dobru razrednu klimu i naravno,
  • obraditi gradivo.

Što ćete naučiti na radionici Upravljanje razredom?

Na prvoj radionici se o upravljanju razredom govori kao komunikacijskoj vještini i obrađuju stilovi vođenja, uspostava kontakta, postavljanje ishoda, fleksibilnost i neverbalna komunikacija. Sudionici se upoznaju sa stadijima moralnog razvoja djeteta i disciplinom kao procesom učenja samodiscipline.

Na drugoj radionici se prorađuje asertivan stil i korištenje asertivnih alata u funkciji upravljanja razredom i u tom kontekstu se govori o davanju uputa, razumijevanju druge točke gledišta, slušanju, upravljanju emocijama i kritici i konfrontiranju te postizanju discipline kao  pobjednik/pobjednik ishoda.

Seminar završava sa zajedničkom vizijom ZBORNICA KAO TIM!

Iskustva polaznika

Iskustvo pokazuje da provedba ovog seminara u jednoj školi sa cjelokupnim nastavnim timom daje izvrsnu podlogu za kontinuirani angažman stručnih suradnika i nastavnika i može značajno poboljšati socijalnu klimu u školi.

Prijave za radionicu

Svaka radionica traje 8 sati i održava se u prostorima koje odabere škola. Veličina grupe je do 20 polaznika (uz optimalan prostor).

info

Cijena jedne jednodnevne radionice za cijelu grupu je 6000,00 kn.

U cijenu je uključen pisani materijal za sve polaznike grupe.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel 034/273–680 i na e-mail barica.urh@po.t-com.hr


© 1999.-2018. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):2386002-1130011794

Stjepan Štajduhar produkt